Trở thành Đối tác được Chứng nhận của AdWords

Làm nổi bật công ty của bạn là công ty có kỹ năng trong việc quản lý các chương trình AdWords với trạng thái Đối tác được Chứng nhận. Việc đạt trạng thái Đối tác được Chứng nhận có hỗ trợ tiếp thị bao gồm sử dụng biểu tượng đối tác được Chứng nhận của Google, đường dẫn vào Tìm kiếm Đối tác của Google nơi khách hàng tiềm năng có thể tìm bạn, phiếu thưởng doanh nghiệp mới và cơ hội tham dự các sự kiện độc quyền của Google. Bên dưới là một số lợi ích mà các đối tác được chứng nhận được hưởng:

Xây dựng kỹ năng nhóm: ngành được công nhận đào tạo để cải thiện hiệu suất qua các chương trình tìm kiếm và hiển thị.
Thể hiện sự thông thạo: sử dụng trang tiểu sử để minh hoạ thành tích đào tạo và kỹ năng được chứng nhận của Google
Hỗ trợ tiếp thị: có được khách hàng mới và được hiển thị cho các nhà tiếp thị tìm kiếm sự trợ giúp thông qua Tìm kiếm Đối tác của Google - thư mục trực tuyến của các đối tác được chứng nhận
Để đạt được trạng thái đối tác được chứng nhận, các công ty phải đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện bao gồm một thành viên trong nhóm vượt qua tối thiểu hai bài kiểm tra giấy chứng nhận, minh hoạ kiến thức chuyên môn thực tế trong việc quản lý tài khoản và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của đại diện AdWords. Tìm hiểu thêm về tiêu chí thành viên.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo tài khoản hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm trong trung tâm trợ giúp.

0 nhận xét: