Thế nào là Domain Full Control - Toàn quyền quản lý tên miền?

Khái niệm Domain Full Control được hiểu là domain phải được toàn quyền quản lý bởi chủ thể (chủ sở hữu/người đăng ký), nguyên tắc này được tất cả các nhà đăng ký tên miền trên thế gới áp dụng, các quyền đó bao gồm:

- Tự do cập nhật thông tin chủ thể và thông tin WHOIS của tên miền, quan trọng nhất là thông tin email
- Tự do cập nhật và lấy thông tin bảo mật của tên miền, ví dụ như Authentication Code, Domain Secrect Code, Transfer Code...
- Tên miền phải được mang thông tin liên lạc và thông tin sở hữu của khách hàng, khách hàng được chủ động chuyển quản lý tên miền.
- Tên miền phải có bảng điều khiển gốc được cấp phát bởi các tổ chức tên miền Quốc tế (Domain Control Panel).
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như:
Quản lý, cập nhật Nameserver gốc, Child Nameserver (dùng tạo cặp DNS riêng)
Che giấu thông tin WHOIS, khóa/mở khóa tên miền, chống trộm tên miền
Chuyển tiếp tên miền, chuyển tiếp email tên miền, quản lý bản ghi nâng cao và các tính năng phụ trợ nhỏ
- Ngoài ra, khi đăng ký tên miền, chủ thể tên miền phải được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ nhà đăng ký tên miền.

Tất cả tên miền Quốc tế chủ thể đăng ký tại BeeHost, Quý khách được đảm bảo toàn quyền quản lý tên miền của mình, được cấp riêng control panel quốc tế để quản lý tên miền và các tính năng bổ sung hỗ trợ đầy đủ đi kèm tên miền như liệt kê bên trên.

Trong trường hợp Quý khách đăng ký tên miền tại các nhà đăng ký không hỗ trợ đầy đủ các quyền nêu trên, thì hiển nhiên tên miền của Quý khách đang được đặt ở trạng thái do nhà đăng ký nắm quyền quản lý, điều này trái với nguyên tắc chung và quyền lợi của chủ sở hữu tên miền bị tước đoạt. Khi có sự tranh chấp hoặc sự cố tên miền sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát và xử lý của Quý khách, gây thiệt thòi cho khách hàng.

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị Quý khách cần thiết nhờ sự can thiệp để đòi lại quyền lợi quyền quản lý tên miền do Quý khách sở hữu, bất kể là lý do gì nhà đăng ký đưa ra hoặc quy định như: "giữ dùm khách hàng để tránh mất tên miền, tránh bị hack thông tin lấy tên miền ...v.v...", đó đều chỉ là những lý do bao biện của nhà đăng ký tên miền.

Trong trường hợp không được giải quyết thỏa đáng các quyền lợi trên, Quý khách nên chuyển quản lý tên miền (transfer domain) sang nhà cung cấp khác cung ứng đủ các thứ liệt kê bên trên để quyền lợi của Quý khách hàng được đảm bảo.

NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐƯỢC NHỮNG QUYỀN VÀ LỢI ÍCH SAU ĐÂY KHI KHÔNG CẤP DOMAIN FULL CONTROL CHO CHỦ THỂ, KHÁCH HÀNG:

Ngăn cản chủ thể tên miền chuyển quản lý tên miền (transfer domain) sang quản lý ở nhà cung cấp khác.
Tăng số lượng tên miền nhà đăng ký sở hữu ở các bảng thống kê của các tổ chức, công cụ thống kê tên miền và website trên thế giới, vì khách hàng quản lý thông qua Domain Control Panel trung gian, mặc nhiên DNS tên miền được trỏ về máy chủ DNS của họ (vd. ns1.domain-nha-cung-cap.vn, ns2.domain-nha-cung-cap.vn)
Tiết kiệm chi phí đặt mua tên miền gốc và tên miền chính thức vì chỉ có tên miền gốc nhà đăng ký tên miền mới có Domain Full Control, bảng điều khiển tên miền và các tính năng đi kèm như đã liệt kê trên.
Và hàng tá lợi ích ngầm khác nhà cung cấp đạt được khi nắm giữ tên miền của Quý khách... Hãy nhanh chân giành lại quyền quản lý tên miền của mình !

0 nhận xét: