Ngày 19.7, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo cơ quan này, “VNPT đã có bước tăng trưởng và phát triển nhanh, bảo đảm tốt thông tin đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước…”. Tuy nhiên từ năm 2006-2011, VNPT cũng đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Cty mẹ và một số Cty thành viên.

Vinasat II: Đáp ứng nhiệm vụ chính trị-xã hội, chưa đạt hiệu quả kinh tế

Từ năm 2006-2011, VNPT đã triển khai thực hiện một số lượng dự án đầu tư lớn, tuy nhiên tiến độ triển khai hầu hết đều chậm, với khoảng thời gian trung bình mỗi dự án chậm là 8-7 tháng dẫn đến chi phí tăng, hiệu quả sử dụng vốn giảm. Cụ thể trong dự án cáp đồng, vật tư thiết bị mua về không sử dụng được hết, tồn kho lượng hàng trị giá 70,497 tỉ đồng. Dự án Cityphone lỗ và tài sản không khấu hao hết tổng cộng 168,522 tỉ đồng.

Một dự án lớn khác là tuyến cáp quang biển trục Bắc-Nam với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, chậm tiến độ đến nay đã gần 10 năm, làm ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án và môi trường đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn ODA. Ngay cả dự án Vinasat I và II dù đảm bảo được yêu cầu về thông tin vệ tinh phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, tuy nhiên xét về khía cạnh kinh doanh, đến năm 2011, hiệu quả chưa đạt được như kế hoạch, còn lỗ vượt dự kiến 329 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 31.12.2011, VNPT đã đầu tư góp vốn vào 86 doanh nghiệp với tổng giá trị 3.273,23 tỉ đồng, trong đó có 38 doanh nghiệp thu được 322 tỉ đồng lợi nhuận với tỉ suất bình quân 15,64%; 28 doanh nghiệp với giá trị đầu tư 196 tỉ đồng nhưng lợi nhuận thu được thấp (tỉ suất bình quân chỉ đạt 3,16%) và 20 doanh nghiệp khác và quỹ với giá trị đầu tư 723,8 tỉ đồng trong thời gian dài (từ 3 đến 5 năm) không thu được lợi nhuận, gây lãng phí vốn đầu tư.

Tuy nhiên, nếu nhìn toàn diện thì VNPT vẫn là một trong số ít tập đoàn trong những năm qua làm ăn hiệu quả dù tỉ suất lợi nhuận ngày càng giảm, đồng thời giải quyết, duy trì công ăn việc làm và bảo đảm đời sống cho một lượng lớn cán bộ, công nhân lao động.

Thu-chi và quản lý vốn còn sai sót

Trong việc bàn giao vốn điều lệ cho VNPost, VNPT thực hiện chưa đúng thời gian quy định 796 tỉ đồng. VNPT chậm nộp quỹ viễn thông công ích (VTCI) 73,344 tỉ đồng (sau khi kết thúc thanh tra, ngày 21.9.2012, VNPT đã nộp đủ 73,344 tỉ đồng) và chưa xác định số tiền phải nộp quỹ năm 2011 và 2012. Trong cái sai này cũng có một phần trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông vì chưa hướng dẫn thực hiện giai đoạn 2011 đến 2015, dẫn đến VNPT chậm nộp quỹ VTCI, chưa xác định số phải nộp năm 2011 và 2012.

Khoảng thời gian từ năm 2006-2010 kinh doanh của VNPT không đạt chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận đề ra, dẫn đến vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31.12.2010 chưa bổ sung đủ, thiếu 2.739 tỉ đồng so với quy định tại Văn bản số 307/VPCP-KTTH ngày 14.1.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế các năm 2009 và năm 2010, nhưng VNPT chưa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Vì thế, việc thực hiện trích quỹ lương theo doanh nghiệp xếp loại A là không đúng quy định tại Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6.10.2006 của Thủ tướng Chính phủ. VNPT cũng đã sai phạm khi trích vượt quỹ khen thưởng phúc lợi, trong khi lại thiếu quỹ đầu tư phát triển năm 2007 là 567,275 tỉ đồng và năm 2009 là 532,836 tỉ đồng, tổng cộng 2 năm là 1.100,111 tỉ đồng.

Một số đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT đã chi phí khuyến mãi vượt thời gian quy định, không phát sinh nguồn thu dẫn đến phải chịu thuế thu nhập tăng thêm 1.918,37 tỉ đồng
 www.DauDuaTinhLuyen.com  Chuyên trang thông tin về Dừa  Dầu Dừa.  http://daudua.phattrien.net
www.NukevietCMS.comHệ thống quản trị website chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo mật tốt.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: