Các yêu cầu để trở thành một chứng nhận Đối tác của Google là gì?

Để trở thành một chứng nhận Đối tác của Google trong Chương trình Chứng chỉ Google AdWords, một công ty phải:

Đã quản lý ít nhất 10.000 USD dành hơn 90 ngày (sẽ được tính từ ngày tài khoản AdWords được liên kết với MCC). Tài khoản MCC liên kết với các công ty phải chi tiêu cho 60 ngày trong một khoảng thời gian 90 ngày và cũng phải đã hoạt động ít nhất 90 ngày.
Có ít nhất một cá nhân có năng lực nhân viên
Lưu ý các điều khoản và điều kiện của chúng tôi

0 nhận xét: