Các website nổi tiếng "thời bé" và ngày nay

Những hình ảnh giao diện thuở ban đầu và ngày nay của các website nổi tiếng, từ Twitter, Facebook, mySpace cho đến Google.

Tương tự các nội dung khác trên mạng Internet, các website cũng trải qua một quá trình thay đổi "lớp áo" của mình để phù hợp hơn với nội dung cung cấp, độ tương thích với thiết bị cũng như xu hướng người dùng.

Sau đây là một số hình ảnh trước-nay của giao diện trang chủ website nổi tiếng ở một số lĩnh vực (Nguồn: Business Insider):

Trang chủ Google năm 1998 (trên) và nay

Trang chủ mạng xã hội Facebook khi mới ra mắt năm 2004 và nay

Mạng xã hội mySpace tháng 10-2003 (trên) và nay

Mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn tháng 5-2003 (trên) và nay

Website tin tức The Huffington Post vào thời điểm ra mắt tháng 5-2005 và nay

The New York Times, báo điện tử ra mắt năm 1996 và nay

Mạng xã hội tiểu blog Twitter vào tháng 10-2006 (trên) và nay

Digg ở thời điểm năm 2004 (trên) và nay

Mạng chia sẻ video clip YouTube vào tháng 5-2005 và nay

Mạng chia sẻ ảnh Flickr vào tháng 4-2004 (trên) và nay

Website AOL phiên bản 2.0 ra mắt năm 1994 (trên) và nay

Website đấu giá eBay vào năm 1997 (trên) và nay

Website Yahoo! còn "thô sơ" năm 1994 (trên) và dạng cổng thông tin ngày nay

0 nhận xét: