Bài trắc nghiệm về resume


Trong thị trường việc làm ngày nay, Hồ sơ xin việc có thể được xem là một công cụ tiếp thị hiệu quả.
Vậy Hồ sơ của bạn đã tốt chưa? Bạn có muốn tìm ra những điểm cần bổ sung để hoàn thiện resume của bạn?
Hãy tự trắc nghiệm bài test này nhé!

1. Câu nào dưới đây mô tả phần Kinh Nghiệm Việc Làm trong Hồ sơ Xin Việc của bạn tốt nhất?
A. Phần mô tả Kinh Nghiệm Việc Làm phải liệt kê được những trách nhiệm công việc và thông tin chi tiết về nhiệm vụ hằng ngày của bạn.
B. Phần mô tả Kinh Nghiệm Việc Làm phải nêu được tất cả những thành tích đạt được ở mỗi vị trí đảm nhận.
C. Phần mô tả Kinh Nghiệm Việc Làm ghi nhận cả những trách nhiệm và thành tích bạn đạt được trong từng vị trí đảm nhận.
Bạn chọn câu nào? …….
 

------------------ HẾT ------------------

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: