Không nên gọi là “thu hồi đất”

Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai?


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: