32 kế sách kinh doanh

Be bờ tát cá
Việc vận dụng hệ thống các kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được  những thành quả kinh doanh chắc chắn và thường nhanh chóng hơn. Mỗi kế  sách được minh họa bằng những chuyện ngụ ngôn thú vị, dễ hiểu và sâu  sắc.
Bí mật nỏ thần
Biến khách thành chủ
Biến không thành có
Bỏ mận giữ đào
...
Định dạng: prc


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: