Thu hồi email đã gửi Đây là cách thu hồi một E-mail viết sai nội dung hay nhầm địa chỉ , mời các bạn tham khảo .

Thu hồi email đã gửi

Đây là cách thu hồi một E-mail viết sai nội dung hay nhầm địa chỉ , mời các bạn tham khảo .

Khi nào gửi nhầm thư tới một địa chỉ không mong muốn, có thể lấy lại với điều kiện bên nhận chưa mở ra xem.

Tiến hành làm như sau:

- Mở Folder Sent Item, nhấp chuột vào cái E-mail gửi sai kia.
- Trong Menu của cửa sổ E-mail chọn: Tools - Recall - this message.

Tiếp theo có 2 lựa chọn:

1- Nếu muốn lấy lại E-mail: Nhấn chuột vào chọn "Delete unread copies of this message"
2- Nếu muốn thay E-mail đã gửi bằng E-mail khác. Chọn "Delete unread copies and Replace with a new message".
Nhấn autoplay=false>, rồi đánh thư mới vào.

Nếu muốn kiểm tra lại cho chắc chắn, nhấn vào "Tell me if recall succeds or fails for each recipients" là biết có thành công hay không.NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: