Không thể tìm thấy blog của tôi trên bảng điều khiển của tôi

Nếu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn, nhưng không thể nhìn thấy blog của bạn trên bảng điều khiển của bạn, bạn có thể có nhiều tài khoản Google và có nhiều khả năng ký kết vào một trong những sai lầm. Hãy thử đăng nhập vào với mỗi địa chỉ email mà bạn có thể đã sử dụng để tạo ra một tài khoản Google.

Nếu bạn không nhớ địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng ký, chỉ cần đi đến www.blogger.com / forgot.g và nhập địa chỉ URL của blog mà bạn đang cố gắng để được truy cập vào . Bạn sẽ nhận được một gợi ý về địa chỉ email có liên quan đến blog mà, và chúng tôi sẽ gửi một email với đăng ký hướng dẫn đến địa chỉ đó.


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét: