Dedicated server là những hệ thống máy chủ dành cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, thương mại điện tử, trao đổi dữ liệu, số người truy cập đông và độ ổn định cũng như bảo mật cao. Người quản ly (Root) có thể thiết lập, cài đặt hệ thống cho phù hợp yêu cầu riêng.

Dedicated server là những hệ thống máy chủ dành cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, thương mại điện tử, trao đổi dữ liệu, số người truy cập đông và độ ổn định cũng như bảo mật cao. Người quản ly (Root) có thể thiết lập, cài đặt hệ thống cho phù hợp yêu cầu riêng.
Product NameDIGISERVER A
Phí Khởi Tạo799,000 VND (một lần)
Phí Duy Trì2,199,000 VND/Tháng
Thời Hạn Thanh Toán Ưu ĐãiThanh toán 6 Tháng: 2,099,000 VND/Tháng
Thanh toán 12 Tháng: 1,999,000 VND/Tháng
CPUDual-Core Intel® Xeon®
Processor X3050 2.13Ghz 4M 1066 MHz
MEMORY1 x 2GB ECC 
STORAGE2 x 250G SATA II 7200rpm (RAID 0,1 Support)
DATA TRANSFER1500GB/mo. + 500GB/mo. bonus
Quyền truy cập Root / Administrator
IP ADDRESS02 IP
OPERATING SYSTEMLinux (CentOS,Ubuntu,Debian,Slackware)
Windows Server 2003,2008 (*)
CONTROL PANELDirectAdmin ( Free License )  CPanel / Plesk (*)
LAN Port / International Port100Mbps / 2Mbps
SMS Ping MonitorFREE
Thay thế phần cứngTrong vòng 24h
TECHNICAL SUPPORT24/7/365 On HelpDesk / Email
DATACENTERVietNam
SERVICE CENTER8:00 - 22:00 qua điện thoại
SETUP TIME24h - 48h

Các dịch vụ khácPhí cài đặtPhí duy trì
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng (Setup One Time)
Extra-Managed
Full-Managed
Reload OS
490000
0
0
340000
0
1800000
900000
0
Phí bản quyền phần mềm
Phí cài đặt
Phí duy trì
Cpanel for Dedicated / Colocation
DirectAdmin for VPS / Dedicated
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains
Power pack MSSQL for Plesk License
vBulletin Classic Newest Licensed
vBulletin Suite Newest Licensed
0
0
0
0
0
0
4700000
6500000
880000
0
144000
432000
1241500
270000
0
0
Tài nguyên hệ thống
Phí cài đặt
Phí duy trì
512kbps international (dedicated port)
Thêm 1 HDD SATA2 10Krpm Raptor 16M 150GB
Thêm 1 HDD SATA2 10Krpm Raptor 16M 300GB
Thêm 1 HDD SATA2 7200rpm 1TB
Thêm 1 HDD SATA2 7200rpm 250GB
Thêm 1 HDD SATA2 7200rpm 500GB
Thêm 1 IP
Thêm 1 port mạng vật lý
Thêm Bandwidth 200GB
Thêm Bandwidth 500GB
Thêm Bandwith Unlimited (không giới hạn)
Thêm RAM ECC 1G (CPU Dual Core)
Thêm RAM ECC FBDIMM 1G (CPU Xeon QuadCore)
0
500000
500000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1800000
1295000
2100000
800000
400000
600000
180000
1200000
300000
600000
1200000
270000
520000

0 nhận xét: