Quy định dịch vụ Web – Hosting – Domain , Phụ lục hợp đồng thiết kế website của Phát Triển, Hợp đồng thiết kế website PT, Bản khai đăng ký tên miền

Phụ lục hợp đồng thiết kế website của Phát Triển

Quy định dịch vụ Web – Hosting – Domain

Tất cả những dịch vụ do Phát Triển cung cấp chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích hợp pháp. Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu không hợp pháp là không hợp lệ...
Gửi lên: 27/08/2011 01:33 Đã xem 2 Đã tải về 0
Phụ lục hợp đồng thiết kế website của Phát Triển

Phụ lục hợp đồng thiết kế website của Phát Triển

Phụ lục hợp đồng thiết kế website của Phát Triển
Gửi lên: 27/08/2011 01:10 Đã xem 3 Đã tải về 1
Hợp đồng thiết kế website PT

Hợp đồng thiết kế website PT

Mẫu hợp đồng thiết kế website của Phát Triển
Gửi lên: 27/08/2011 01:07 Đã xem 3 Đã tải về 1
Bản khai đăng ký tên miền

Bản khai đăng ký tên miền

- Bản khai phải có chữ ký chủ thể (cần con dấu đối với sở hữu là công ty).
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc passport (đối với cá nhân).
- Bản sao giấy phép kinh doanh ( đối với tên miền .net.vn .org.vn).
Gửi lên: 27/08/2011 00:34 Đã xem 3 Đã tải về 0

0 nhận xét: