Phản ứng quốc tế sau khi Nhật nâng mức cảnh báo


Phản ứng quốc tế sau khi Nhật nâng mức cảnh báo

Phản ứng quốc tế sau khi Nhật nâng mức cảnh báo
Cộng đồng quốc tế hầu hết bày tỏ sự ủng hộ việc Chính phủ Nhật Bản quyết định nâng cảnh báo đối với sự cố hạt nhân tại nước này lên mức 7.

0 nhận xét: